Vitaal Land Veno

Vitaal Land Veno is er voor u!

Om de vitaliteit, betrokkenheid, gezond leven, bewegen cultuurdeelname te stimuleren. Uw ideeën en initiatieven zijn van harte welkom! Vitaal Land Veno kan faciliteren, verbinden en uw initiatief onder de aandacht brengen.

Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Mantelzorg Netwerk Steenwijkerland

Het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland is er voor alle mantelzorgers in Steenwijkerland. Hier kunnen mantelzorgers terecht voor allerlei informatie en ondersteuning of om deel te nemen aan een van onze activiteiten. Aan het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland zijn ongeveer 50 partners verbonden. Deze organisaties bieden direct of indirect zorg en zijn daardoor ook in contact met mantelzorgers. Want waar zorg is, is mantelzorg!

Voedselbank Steenwijkerland

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: "Oog voor voedsel, hart voor mensen".

Stichting Present Steenwijkerland

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.

Diaconaal platform Steenwijkerland

Kerken zien door de aanhoudende financiële crisis dat steeds meer mensen om stille hulp vragen bij de diaconie. Dit is onder de aandacht van de bestuurders van de gemeente Steenwijkerland gebracht. Er is een noodfonds opgericht voor mensen met acute problemen, waarvoor geen aanvullende voorzieningen zijn. Tevens  het Diaconaal Platform heeft tot doel informatie te geven aan diaconieën over de ontwikkelingen van de WMO, welzijn en zorg en om mensen met een schuldhulpvraag te begeleiden naar de juiste instanties.