De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur over het beleid, de strategie en de inhoudelijke keuzes van de stiching. De Raad van Advies kan zowel gevraagd als ongevraagd adviseren en fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Advies komt in ieder geval vier keer per jaar bij elkaar. Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit de volgende twee leden:

* Gert Winter

* Guido Kersjes

Regelement Raad van Advies Stichting JY

Raad van Advies