Stichting JY hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten en hun sociale netwerk. Niet alleen vanuit de overtuiging dat hulpverlening een proces is waarin samenwerking met de cliënt leidt tot welzijn en gezondheid, maar ook omdat het een recht is van iedere cliënt om inspraak te hebben bij alle zaken die henzelf betreffen. 

Daarom heeft Stichting JY een cliëntpanel. Het reglement van het Cliëntenpanel is gebaseerd op de uitgangspunten van cliëntparticipatie. Cliëntenparticipatie is het vroegtijdig betrekken van cliënten en gebruikers in het beleidsproces op stichtingsniveau. Zij denken mee, geven advies en hebben invloed op het beleidsproces en het hulp- en ondersteuningsaanbod van de Stichting. 

Regelement cliëntenmedezeggenschap Stichting JY

Cliëntpanel